Giỏ hàng

BỘ DI TRÚ CANADA ĐANG TĂNG PHÍ XỬ LÝ VÀO CUỐI THÁNG CHO NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN.

Các khoản phí mà công dân nước ngoài phải trả bao gồm chi phí vận hành, xử lý và cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình nhập cư thường trú.

Các quy định mới có hiệu lực vào ngày 30 tháng 4, lúc 9 giờ sáng EDT. Các ứng dụng đã hoàn thành nhận được trước thời gian này sẽ được xử lý theo biểu phí hiện tại. Các ứng dụng nhận được vào hoặc sau thời gian không bao gồm các khoản phí chính xác sẽ được trả lại cho người nộp đơn là không đầy đủ.

Phí xử lý thường trú cho các ứng viên thuộc tầng lớp kinh tế thường được tăng thêm 50% như sau:

  • Các ứng viên chính của lớp kinh doanh Kinh tế ( tự làm chur, visa khởi nghiệp, nhà đầu tư Quebec, doanh nhân Quebec và Quebec tự làm chủ) sẽ tăng từ $ 1,050 lên $ 1,575;
  • Các ứng viên chính trong lớp phi kinh tế sẽ tăng từ $ 550 lên $ 825. Mức tăng này sẽ không áp dụng cho người nộp đơn chính và gia đình của họ trong các chương trình Người chăm sóc, sẽ không thay đổi;
  • Lệ phí cho vợ hoặc chồng hoặc các đối tác pháp luật chung của tất cả các tầng lớp kinh tế sẽ tăng từ $ 550 lên $ 825;
  • Lệ phí cho trẻ em phụ thuộc của tất cả các tầng lớp kinh tế sẽ tăng từ $ 150 đến $ 225;
  • Quyền cư trú vĩnh viễn sẽ tăng từ $ 490 lên $ 500, tức là tăng hai phần trăm.

 

Lệ phí dự kiến ​​sẽ tăng trong hai năm dựa trên mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng hiện hành được làm tròn đến $ 5 gần nhất. Số tiền lệ phí mới sẽ được phát hành vào năm 2022.

Lệ phí cho thẻ thường trú, tài liệu du lịch thường trú và chứng nhận hoặc giấy tờ di trú thay thế sẽ không tăng.

Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nói rằng phí thường trú không tăng kể từ năm 2002. Lệ phí cho các đơn xin thường trú sẽ thay đổi một lần nữa vào năm 2022 theo Chỉ số Giá Tiêu dùng.

Nguồn: CICNEWS

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN