Giỏ hàng

CANADA ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI XIN THỊ THỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ BÙNG PHÁT CỦA CORONA (COVID-19)

Sở Di Trú Canada đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ những người xin thị thực từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế du lịch, dịch vụ bị tạm ngưng do ảnh hưởng từ vi rút Corona (COVID-19).

Công dân của 3 quốc gia này, những người đã nộp đơn xin thị thực Canada nhưng không thể hoàn thành thủ tục do sự cố bất khả kháng được chính phủ Canada cho thêm thời gian để hoàn thành các bước cần thiết như là sinh trắc vân tay hoặc cung cấp hình ảnh cho chính phủ.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Công Dân Canada (IRCC) mở rộng biện pháp giải quyết đặc biệt cho công dân Trung Quốc từ ngày 07/02/2020 và công dân Iran và Hàn Quốc kể từ ngày 29/02/2020.

Website IRCC thông báo rằng sẽ giải quyết cho những trường hợp như sau:

– Công dân Trung Quốc, công dân Iran, công dân Hàn Quốc;

– Những người đang ở Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc;

– Những người bị ảnh hưởng bởi sự đình trệ của dịch vụ, sự hạn chế du lịch bởi dịch COVID-19.

“Sự đình trệ” được mô tả như sau:

– Trung tâm xin visa đóng cửa;

– Dịch vụ bị tạm ngừng;

– Hạn chế trong việc tiếp cận văn phòng của chính phủ và các doanh nghiệp

– Hạn chế trong việc tiếp cận với các trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cư.

IRCC cũng sẵn sàng giúp đỡ những vấn đề về hồ sơ cho những thường trú nhân để trở lại Canada.

Ngoài ra, Sở Di Trú tiếp tục xử lý những hồ sơ đã nộp nhưng chưa xử lý cho các diện Thị thực du lịch, Giấy phép làm việc, Giấy phép học tập hoặc diện thường trú nhân.

“Không có bất cứ hồ sơ nào bị đóng hoặc từ chối vì cung cấp thiếu giấy tờ”, Website IRCC cho biết. “Chúng tôi sẽ bổ sung thêm 90 ngày để các đương đơn có thể hoàn thành những bước cần thiết. Một khi bạn có thể, hãy hoàn thành hồ sơ sớm nhất có thể để tránh sự chậm trễ ngoài ý muốn”.

90 ngày cộng thêm có thể áp dụng cho hạn chốt nhận kết quả sinh trắc học. Dù những hướng dẫn trước đây bắt buộc bạn phải hoàn thành chỉ trong 30 ngày, IRCC cho phép 90 ngày cộng thêm đối với những đương đơn bị ảnh hưởng bởi sự đình trệ của dịch vụ và không có một sự hướng dẫn mới nào.

Những hướng dẫn đặc biệt dưới đây dành cho thường trú nhân, những người đang tham gia để trở thành thường trú nhân, người đang xin giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập hoặc người đang ứng tuyển thành công dân Canada. Hầu hết các trường hợp, người ứng tuyển phải liên lạc với IRCC thông qua Mẫu đăng ký trên Website.

Ứng viên trở thành thường trú nhân (Permamnent Resident Applicants)

Những người ứng tuyển trở thành thường trú nhân Canada thông qua hệ thống Express Entry phải hoàn thành đơn đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được lời mời tham gia (Invitation to Apply – ITA).

Tuy nhiên, IRCC chỉ chấp nhận người ứng tuyển không thể hoàn thành hồ sơ vì sự chậm trễ gây ra bởi dịch Covid-19. Người ứng tuyển phải đính kèm một lá thư giải thích lý do mất hồ sơ và hồ sơ sẽ tạm hoãn xử lý đến khi có thông báo chính thức.

Khi người ứng tuyển đã bổ sung được hồ sơ còn thiếu, họ có thể gửi cho IRCC thông qua Mẫu đăng ký trên Website. Với những ứng viên muốn rút lại hồ sơ có thể dùng mẫu tương tự. Việc hoàn tiền có thể thực hiện cho việc rút hồ sơ sau 24 tiếng đăng ký.

Ứng viên trở thành công dân Canada

Dành cho những ứng viên dự đoán rằng mình có thể vắng mặt trong những ngày tham gia các sự kiện để đủ điều kiện ứng tuyển trở thành công dân Canada. Họ phải liên hệ với IRCC thông qua mẫu đăng ký trực tuyến và giải thích lý do. Những sự kiện bao gồm:

– Ngày kiểm tra kiến thức;

– Ngày thi lại;

– Ngày phỏng vấn

– Ngày hội thảo

– Lễ nhận quốc tịch.

Ứng viên phải liên hệ IRCC trong vòng 30 ngày trước cuộc gặp.

Bạn phải nộp mẫu đăng ký trực tuyến IRCC thông báo thời gian trở lại từ những quốc gia ảnh hưởng bởi Covid-19. Bạn sẽ được cung cấp thêm 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ và 45 ngày để hoàn thành giấy tờ kiểm tra sức khỏe.

Ứng viên trở thành công dân Canada vẫn phải có mặt trên lãnh thổ Canada ít nhất 3 năm trong 5 năm thường trú để đủ điều kiện trở thành công dân Canada. Những ngày có mặt trên những quốc gia ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vẫn không được tính là ngày ở Canada.

Hạn chế di chuyển đến Canada sau khi được chấp nhận trở thành thường trú nhân

Những trường hợp được chấp nhận thường trú nhân nhưng chưa thể di chuyển đến Canada đúng hạn có thể sử dụng Mẫu đăng ký của IRCC để giải thích trường hợp của mình. Một khi việc di chuyển đến Canada có thể thực hiện, họ phải thông báo cho IRCC và nhận được hướng dẫn tái khởi động việc ứng tuyển trở thành thường trú nhân Canada.

Một hướng dẫn tương tự dành cho những trường hợp thường trú nhân hết hạn.

Người lao động tạm thời, sinh viên quốc tế, người du lịch không thể rời Canada.

Người nước ngoài đang ở Canada bằng thị thực du lịch có thể gia hạn thị thực thông qua đăng ký trực tuyến.

Người lao động tạm thời và sinh viên quốc tế có hai lựa chọn tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ: Người không còn làm việc hoặc học tập có thể thay đổi thành thị thực du lịch trong thời gian còn lại của giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập. Một số khác có thể gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập nếu họ phù hợp. Giấy xin gia hạn phải được gửi kèm thư giải thích lý do đề nghị gia hạn.

Trường hợp thị thực du lịch, giấy phép làm việc, giấy phép học tập hết hạn thì trong 90 ngày đầu tiên thị thực vẫn được giữ nguyên diện như cũ.

Trường hợp thị thực du lịch, giấy phép làm việc, giấy phép học tập hết hạn quá 90 ngày thì thị thực được chuyển thành giấy phép cư trú tạm thời.

Nguồn CICNEWS

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN