Giỏ hàng

CANADA PHÁT HÀNH 92 THƯ MỜI CHO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

Thư mời đăng ký đề cử cấp tỉnh đã được cấp cho nhân viên công nghệ nước ngoài và sinh viên quốc tế thông qua BC PNP.

Luồng EEBC dành cho các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang, đây là con đường chính của Canada dành cho những người nhập cư có tay nghề cao đang hy vọng có được thường trú nhân Canada.
Dòng SI dành cho lao động có kỹ năng và bán kỹ năng, những ngành nghề có nhu cầu cao ở tỉnh B.C.
Cả hai luồng đều cho phép các ứng cử viên đăng ký theo các danh mục khác nhau.
Các ứng cử viên được chọn trong lễ bốc thăm hôm nay đều cần có số điểm cấp tỉnh tối thiểu là 80 và thuộc các loại sau:
  • SI - Công nhân lành nghề;
  • SI - Cao học Quốc tế;
  • EEBC - Công nhân lành nghề;
  • EEBC - Cao học Quốc tế;
Chương trình Thí điểm Công nghệ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) được triển khai vào năm 2017 nhằm hỗ trợ các nhà tuyển dụng thu hút những người nhập cư tiềm năng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT) và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhập cư cho nhân viên công nghệ nước ngoài và sinh viên quốc tế.
BC PNP gửi thư mời Thí điểm Công nghệ hàng tuần cho các ứng viên đủ điều kiện với lời mời làm việc hợp lệ trong một năm ở một trong 29 nghề nghiệp cụ thể của chương trình. Thư mời làm việc cũng phải còn ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn.
Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) trong một cuộc rút thăm liên bang trong tương lai.
Để được xem xét nhập cư vào British Columbia thông qua hạng mục Skilled Worker và International Graduate, trước tiên các cá nhân phải tạo hồ sơ thông qua cổng trực tuyến BC PNP và đăng ký theo Hệ thống đăng ký nhập cư theo kỹ năng (SIRS) của chương trình.

Số liệu mới nhất của Chương trình Thí điểm Công nghệ BC
Tỉnh British Columbia đã tiến hành 27 lần rút thăm chỉ dành cho công nghệ cho đến nay vào năm 2020 thông qua BC PNP.
Ngoài các đợt rút thăm cho ứng viên công nghệ, B.C. cũng mời công nhân nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp trong các ngành nghề phi công nghệ, mỗi hai tuần một lần.
Tỉnh đã tổ chức những đợt rút thăm này thường xuyên bất chấp đại dịch coronavirus. Trên thực tế, vào ngày 29 tháng 9, B.C. đã tổ chức lễ rút thăm lớn nhất trong năm. Tổng cộng 450 ứng viên Express Entry và Skills Immigration đã được mời trong các đợt rút thăm. Trong hai tháng qua, B.C. đã duy trì xu hướng ổn định đó, với trung bình khoảng 350 thư mời được phát hành trong các đợt rút thăm.

Nguồn: CIC News

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN