Giỏ hàng

MỘT SỐ CÔNG NHÂN NGÀNH NGHỀ THIẾT YẾU ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ KIỂM DỊCH

Công dân nước ngoài đến Canada để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc thiết yếu vì lý do sức khỏe và an toàn, có thể được miễn các hạn chế đi lại.

Một số người lao động nước ngoài đang muốn làm việc trong các ngành nghề thiết yếu có thể chỉ cần thị thực cư trú tạm thời (TRV) hoặc giấy phép đi lại điện tử (eTA) để làm việc tại Canada, thay vì giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài đến Canada để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng và được miễn các hạn chế đi lại, có thể không cần giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Canada.

Ngoài ra, một số công nhân cũng có thể được miễn thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ không phải ở khách sạn được chính phủ phê duyệt trong ba ngày khi đến Canada. Những công nhân này bao gồm những người sau:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu và y tế;
  • Các cá nhân được phép làm việc như một sinh viên trong lĩnh vực y tế, chẳng hạn như một môn tự chọn y tế hoặc một thư ký lâm sàng;
  • Người lao động trong lĩnh vực vận tải biển;
  • Cá nhân đang cung cấp, bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị hoặc dụng cụ cần thiết về mặt y tế;
  • Các cá nhân đang thực hiện việc vận chuyển y tế các tế bào, máu và các sản phẩm của máu, mô, cơ quan và các bộ phận cơ thể khác;
  • Các cá nhân cung cấp dịch vụ thiết yếu khi ở Canada, theo quyết định của Giám đốc Y tế Công cộng (CPHO).

CPHO đã quyết định rằng một số công nhân nhất định cũng đang cung cấp một dịch vụ thiết yếu ở Canada.

Những người này bao gồm các kỹ thuật viên hoặc chuyên gia cần thiết ở Canada để lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hoặc sửa chữa thiết bị cần thiết để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng. Nếu họ sẽ thực hiện công việc của mình như một phần của thỏa thuận hiện tại, họ có thể đến Canada với tư cách là khách kinh doanh. Nếu công việc của họ không nằm trong thỏa thuận hiện tại, họ có thể phải xin giấy phép lao động.

CPHO cũng xác định rằng những người lao động đang hỗ trợ một số hoạt động liên quan đến nuôi trồng thủy sản ở vùng nước lộ thiên như đánh bắt, vận chuyển cá, xử lý dịch hại và sửa chữa cá.

Những người lao động nước ngoài này có thể được phép nhập cảnh vào Canada. Nếu họ không xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, họ cũng sẽ được miễn yêu cầu cách ly 14 ngày.

Xin thị thực tạm trú (TRV)

Nếu bạn là một công nhân nước ngoài cần thiết đang muốn đến Canada vì những lý do được nêu trong bài viết này, bạn có thể cần phải nộp đơn xin TRV.

Nếu bạn đến từ một quốc gia được miễn thị thực, bạn có thể đến Canada mà không cần xin TRV, nhưng có thể yêu cầu tài liệu eTA.

Nguồn: CICNews/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN