Giỏ hàng

NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN THEO LUỒNG ƯU TIÊN VỐN NHÂN LỰC CỦA ENTRY ENTRY CỦA ONTARIO

Ngày 3 tháng 6 năm 2020
Thông báo về sự quan tâm của các ngành nghề được nhắm mục tiêu theo Luồng ưu tiên vốn nhân lực của Entry Entry của Ontario (Human Capital Priorities Stream)


Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, Chương trình Đề cử Người nhập cư Ontario (OINP) đã ban hành Thông báo về Quyền lợi (NOIs) được nhắm mục tiêu cho các ứng cử viên có thể đủ điều kiện tham gia Luồng Ưu tiên Vốn Nhân sự (HCP) của Ontario. Nếu bạn nhận được NOI, bạn không cần liên hệ với chương trình.Các ứng viên nhắm mục tiêu OINP có kinh nghiệm làm việc trong các mã NOC sau:

  • 0111 Quản lý tài chính

  • 0114 Quản lý dịch vụ hành chính khác

  • 0124 Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng

  • 1111 Kiểm toán viên và kế toán tài chính

  • 1114 Cán bộ tài chính khác      

  • 1122 Nghề nghiệp chuyên nghiệp trong tư vấn quản lý kinh doanh

  • 3012 Y tá đã đăng ký và y tá tâm thần đã đăng ký

  • 3124 Chuyên gia  y tế chính

Đối với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada từ một năm trở lên, NOI đã được cấp cho những người có CRS trong khoảng từ 358 - 439.

Đối với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc nước ngoài từ một năm trở lên, NOI đã được cấp cho những người có CRS trong khoảng 471 - 500.

Để đủ điều kiện đề cử, ứng viên phải chứng minh kinh nghiệm làm việc theo một trong các mã NOC đủ điều kiện và áp dụng theo Luồng HCP. Đơn của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không chứng minh kinh nghiệm làm việc trong một trong các mã NOC đủ điều kiện.

Phân bổ đề cử năm 2020 của Ontario

Chương trình đề cử người nhập cư Ontario ( OINP ) đã nhận được phân bổ đề cử năm 2020 từ chính phủ liên bang. Phân bổ năm 2020 của tỉnh là 7.350 cộng thêm 250 đề cử dành riêng cho lao động nước ngoài tạm thời trong các ngành nghề trung cấp (Phân loại nghề nghiệp quốc gia [NOC] - Cấp độ kỹ năng C).

Các OINP tiếp tục theo dõi nhận hồ sơ trong giới hạn phân bổ đề cử liên bang Ontario cho năm 2020.

Nguồn: Ontario.ca


Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN