Giỏ hàng

NGHIÊN CỨU CHO THẤY: NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ THỂ THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CANADA

Statistics Canada cho thấy rằng người nhập cư đóng góp đáng kể cho các doanh nghiệp tại Canada.

Sự gia tăng số lượng lao động nhập cư đã giúp tăng năng suất cho các doanh nghiệp Canada. 

Đây là kết luận được rút ra trong một nghiên cứu gần đây của Statistics Canada đánh giá tác động của nhập cư đối với kết quả năng suất cấp công ty.

Báo cáo có tựa đề “Di Trú và Năng suất của Công ty”: Bằng chứng từ “Canadian Employer-Employee Dynamics Database” được  dựa trên data theo dõi từng công ty theo thời gian và đánh giá hiệu quả của việc nhập cư vào mức độ năng suất tổng thể, tiền lương công nhân, và lợi nhuận kinh doanh. 

Tính trung bình, giữa những năm 2000 và 2015, những người nhập cư đến Canada sau năm 1980 chiếm 13,5 phần trăm lao động trong các công ty có từ 20 nhân viên trở lên. Theo thống kê được trình bày trong nghiên cứu, tỷ lệ người nhập cư làm việc trong một công ty có thể dao động khá nhiều, thường dao động từ mức tăng 15 điểm phần trăm đến giảm 15 điểm phần trăm.

Theo kết quả nghiên cứu, có mối liên hệ tích cực giữa việc gia tăng tỷ lệ lao động nhập cư và tăng năng suất kinh doanh, cũng như nhập cư có tác động tích cực đến tiền lương của người lao động và lợi nhuận kinh doanh.

Ảnh hưởng của nhập cư đối với  sự gia tăng năng suất đối với độ dài của thời gian được sử dụng để đo lường những thay đổi. Thời gian càng dài, ảnh hưởng của di dân đến năng suất càng lớn. Ví dụ, trong khoảng thời gian một năm, tác động tích cực của việc gia tăng số lượng lao động nhập cư đến năng suất kinh doanh là rất nhỏ; ngược lại, trong năm hoặc mười năm, tác động tích cực của nhập cư đối với năng suất tăng lên.

Ở cấp độ thống kê, tỷ lệ người nhập cư tăng 10 điểm phần trăm có liên quan đến mức tăng 1,9% trong năng suất kinh doanh mà Statistics Canada cho là “nhỏ”. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp cá nhân có sự gia tăng lớn về tỷ lệ lao động nhập cư, “đóng góp có thể là đáng kể . ” 

Tác động lên năng suất kinh doanh đối với những người nhập cư có trình độ thấp hoặc ít học hơn là đối với những người lao động nhập cư có kỹ năng cao hoặc có trình độ đại học, với sự khác biệt đặc biệt đáng chú ý trong các ngành công nghệ và dựa trên tri thức. 

Điều gì giải thích tác động tích cực của nhập cư đối với năng suất và sự khác biệt giữa các loại hình nhập cư và các ngành công nghiệp khác nhau? 

“ Các tác động tích cực của việc nhập cư đến năng suất là phù hợp với đề xuất rằng những người nhập cư bổ sung cho các công nhân có nguồn gốc sinh ra các kỹ năng và các công ty tăng công việc / nhiệm vụ chuyên môn hóa để tận dụng lợi thế so sánh của những người nhập cư và người bản xứ, ” nghiên cứu cho biết . 

Nói cách khác, bản chất bổ sung của kỹ năng lao động nhập cư với kỹ năng của lao động bản địa có thể là một yếu tố cần thiết để tăng năng suất lao động trong các ngành công nghệ hoặc dựa trên tri thức có mức độ phân công lao động và chuyên môn hóa công việc cao. 

Trong những ngành này, ví dụ, những người nhập cư ít học có thể làm những công việc thường khác với nhưng bổ sung cho những công việc của những người lao động có kiến ​​thức hoặc công nghệ cao sinh ra trong nước. Điều này cuối cùng có thể cung cấp cho các công ty “nhiều cơ hội hơn để chuyên môn hóa và tăng năng suất ”. 

Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy, mặc dù ít đáng kể hơn, đối với những người nhập cư có tay nghề cao, những người có thể đóng vai trò là động lực quan trọng của năng suất trong một công ty, vì họ có tiềm năng tăng mức độ chuyên môn hóa của công ty, mở rộng việc sử dụng công nghệ mới và kích thích sự đổi mới.Nguồn: cicnews.com, ICA dịch.

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN