Giỏ hàng

PNP VẪN CUNG CẤP CON ĐƯỜNG ĐẾN PR CANADA

Ngay cả khi xảy ra đại dịch coronavirus, các tỉnh của Canada vẫn tổ chức rút thăm mời các ứng cử viên nhập cư để xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada

Nhiều chương trình ứng cử viên cấp tỉnh trên cả nước đang tiếp tục hoạt động để đưa các ứng cử viên nhập cư đến gần hơn với tình trạng thường trú được tìm kiếm cao.

Các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cung cấp nhiều lựa chọn hơn để nhập cư vào Canada cho những người nước ngoài đã làm việc hoặc học tập tại tỉnh, và trong một số trường hợp, cho những người chư từng làm việc hoặc học tập tại Canada.

Mặc dù Canada hạn chế đi lại tạm thời do coronavirus, hầu hết các PNP vẫn đang tổ chức các vòng kick off.


Ontario

Trong vài tuần qua, Chương trình Người nhập cư Ontario (OINP) đã tổ chức ba lần rút thăm. Các doanh nhân, người nói tiếng Pháp và thương nhân trong một số ngành nghề nhất định đã được nhắm mục tiêu trong các vòng kick off mà tất cả xảy ra vào cuối tháng 4

Cho đến nay vào năm 2020, Ontario đã ban hành Thông báo về quyền lợi (NOIs) hay còn được gọi là Lời mời nộp hồ sơ

  • 1.440 thư mời cho diện Human Capital Priorities Stream;
  • 549 thư mời cho diện French-Speaking Skilled Worker Stream; và
  • 190 thư mời cho diện Skilled Trades Stream.

Tỉnh cũng đã công bố kết quả PNP của mình từ năm 2019, cho thấy hầu hết các đề cử đều thuộc về các ứng cử viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang. Họ cũng đã đề cử nhiều ứng viên chính hơn là được chính phủ liên bang phân bổ vào năm ngoái. Cuối cùng, 7.391 người nộp đơn chính, đã đưa 6.340 người phối ngẫu và người phụ thuộc cho tổng số 13.731 người nhập cư mới đến Ontario vào năm 2019.

Số phân bổ PNP 2020 của chính phủ liên bang cho Ontario vẫn chưa được công bố.

Alberta

Chương trình đề cử người nhập cư của tỉnh Alberta (AINP) đã tổ chức tám lần rút thăm trong năm nay và ba biện pháp coronavirus sau đây.

Luồng nhập cảnh của Express Express, được quản lý bởi AINP, đã tổ chức rút thăm mời các ứng cử viên Express Entry liên bang có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) thấp tới 300 để đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Nếu các ứng cử viên được mời nhận được đề cử, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS so với điểm tổng thể của họ, điều này sẽ đảm bảo cho họ một Lời mời đăng ký (ITA) một cách hiệu quả trong lần rút thăm Express Express sau đó.

AINP cũng đã áp dụng các biện pháp coronavirus đặc biệt của riêng mình, giúp các ứng viên linh hoạt hơn trong việc nộp đơn đăng ký. Mặc dù AINP vẫn đang tổ chức bốc thăm, nhưng họ sẽ chỉ xem xét các ứng cử viên hiện đang sống và làm việc tại Alberta cho một đề cử cấp tỉnh vào thời điểm này.

Saskatchewan

Chương trình đề cử người nhập cư tại Canada (SINP) đã tổ chức năm lần rút thăm trong năm nay, mời các ứng cử viên từ các luồng theo yêu cầu Express Entry và Nghề nghiệp. Các ứng cử viên trong các thể loại này phải nộp Biểu thức quan tâm để đủ điều kiện.

Lễ bốc thăm được tổ chức sau khi bắt đầu hạn chế du lịch coronavirus chỉ nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên có nhu cầu Nghề nghiệp, mời 205 người từ 71 ngành nghề nộp đơn xin đề cử.

Là một phần của các biện pháp coronavirus đặc biệt, những người được đề cử SINP hiện có thể yêu cầu gia hạn thêm sáu tháng để nộp đơn xin thường trú với chính phủ liên bang.

B.C.

Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) tiếp tục tổ chức bốc thăm thường xuyên, mời các ứng cử viên có lời mời làm việc trong tỉnh và đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

B.C. tổ chức Tech Pilot bốc thăm hàng tuần, mời các ứng viên có lời mời làm việc trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Một số tuần, các ứng cử viên được chọn thông qua Tech Pilot cũng được mời trong các vòng mời nhập cảnh Kỹ năng và Nhập cảnh BC Express thường xuyên. Trong ngày 30 tháng 3 và ngày 16 tháng 4, một số nghề nghiệp đã bị loại khỏi cuộc rút thăm để đáp ứng với các biện pháp liên quan đến COVID-19 trong tỉnh.

Manitoba

Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP) đã tổ chức ba lần rút thăm kể từ khi hạn chế đi lại diễn ra vào ngày 18 tháng 3 và chín lần rút thăm kể từ năm bắt đầu.

Manitoba rút thăm thường xuyên mời các ứng cử viên trong Công nhân lành nghề ở Manitoba, Công nhân lành nghề ở nước ngoài và các hạng mục nhập cư Giáo dục Quốc tế. Họ cũng mời một vài ứng cử viên Express Entry trong mỗi vòng mời.

MPNP đã ban hành 1.809 Thư khuyên để nộp đơn (LAA) cho các ứng cử viên nhập cư trong các hạng mục này cho đến nay.

Nova Scotia

Chương trình đề cử tỉnh Nova Scotia (NSPNP) đã tổ chức bốc thăm đầu tiên trong năm vào ngày 27 tháng Tư. Các ứng cử viên Express Entry nói tiếng Pháp đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong vòng mời này.

Các ứng cử viên Express Entry này cần Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 8 trong tất cả các khả năng ngôn ngữ tiếng Pháp như nói, đọc, viết và nghe. Họ cũng cần CLB ít nhất 6 trong tất cả các khả năng tiếng Anh.

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN