Giỏ hàng

SASKATCHEWAN PHÁT HÀNH 385 THƯ MỜI ĐẦU NĂM 2021

Các ứng viên nhập cư đã được mời nộp đơn cho các luồng Express Entry and Occupations In-Demand của Saskatchewan.

Saskatchewan đã tổ chức một cuộc rút thăm mới vào ngày 7 tháng 1, mời các ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ danh mục Công nhân có tay nghề cao quốc tế thông qua hai danh mục phụ: Express Entry và Occupations In-Demand . Tổng cộng 385 lời mời đã được gửi đến các ứng viên nhập cư đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề được chọn. Tổng cộng 148 người đã được mời thông qua danh mục phụ Express Entry và 237 lời mời dành cho các ứng viên Occupations In-Demand .

Để được mời trong vòng rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai danh mục phụ cần phải gửi hồ sơ Bày tỏ sự quan tâm (EOI) với SINP. Bất kể hạng mục nào, các ứng viên được mời cần có điểm EOI ít nhất là 71 để được mời. Đây là yêu cầu của tỉnh bang, không phải là giới hạn của Hệ thống Xếp hạng Toàn diện. Các ứng cử viên được mời đều đã có Đánh giá Thông tin Giáo dục (ECA).

Saskatchewan mời các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở một trong 79 ngành nghề. Để xem những nghề nào đã được bao gồm, hãy truy cập trang web của chính phủ.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động khu vực. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và mối quan hệ với tỉnh bang.

Saskatchewan cho các ứng viên điểm 100 theo Lưới đánh giá điểm của công nhân lành nghề quốc tế. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Vào cuối năm 2020, Saskatchewan đã đưa ra những thay đổi đối với hệ thống điểm của mình để cung cấp nhiều điểm EOI hơn cho những người có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp.

Danh mục phụ Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 148 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng điền vào EOI cho Saskatchewan và họ đạt 71 điểm trên SINP’s Points Assessment Grid, họ có thể đã được mời trong lần rút thăm mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) của họ.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với bất kỳ Chương trình Đề cử Tỉnh bang nào của Canada phù hợp với Express Entry.

Danh mục phụ Occupations In-Demand

Danh mục phụ Occupations In-Demand dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình này dành cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan.

Đã có 237 ứng cử viên Nghề nghiệp theo Yêu cầu được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm cấp tỉnh là 71 để được chọn.

Nguồn: CICNews/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN