Giỏ hàng

USCIS ĐÃ CÔNG BỐ THAY ĐỔI EB-5

USCIS đã chính thức thông báo chương trình EB-5 tăng vốn đầu tư vùng TEA lên $900.000 USD cùng nhiều thay đổi từ 21/11/2019. Toàn cảnh các chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư dự kiến sẽ có nhiều sự biến chuyển mới kể từ thông báo này của USCIS. Đây chính là lúc nhà đầu tư Việt cần quyết định ngay nếu muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng để đầu tư vùng TEA với mức 500.000 USD hiện hành.

 Thông tin cập nhật EB-5 mới nhất từ USCIS

Ngày 23/7, trang web của Sở di trú Mỹ USCIS cho biết sẽ chính thức đăng tải các quy định sau cùng (final rule) vào ngày 24/7 về những thay đổi của chương trình đầu tư định cư EB-5. Đây là lần thay đổi lớn về quy định của chương trình EB-5 kể từ năm 1993 đến nay và sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 21/11.
Những thay đổi mới bao gồm:

 • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu;
 • Sửa đổi tiêu chuẩn cho các khu vực việc làm (TEA) được chỉ định;
 • Trao trách nhiệm cho cơ quan để quản lý vùng TEA được chỉ định;
 • Làm rõ thủ tục của USCIS về vấn đề gỡ bỏ các điều kiện thẻ xanh thường trú;
 • Cho phép đương đơn EB-5 giữ lại ngày ưu tiên trong những trường hợp nhất định.

Theo chương trình EB-5, các cá nhân sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú hợp pháp nếu họ đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại tại Mỹ cùng việc tạo ra và duy trì 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

Ông Ken Cuccinelli, Acting Director của USCIS cho biết: Gần 30 năm trước, Quốc hội đã tạo ra chương trình EB-5 để mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ, thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ các cộng đồng khó khăn bằng cách khuyến khích đầu tư vốn nước ngoài. Kể từ khi thành lập, chương trình EB-5 đã dần trượt khỏi ý định ban đầu. Do đó, những cải cách về tăng mức đầu tư đã dựa trên tính toán sự lạm phát trong hơn 3 thập kỷ vừa qua và mục đích phân chia lại những khu vực trọng yếu để đảm bảo rằng, số tiền đầu tư ở mức tối thiểu ít nhất phải được dành cho các khu vực nông thôn và thất nghiệp cao cần thiết nhất. Quy tắc cuối cùng này sẽ củng cố chương trình EB-5 bằng cách đưa chương trình trở về mục đích ban đầu của Quốc hội”.

Những thay đổi lớn đối với EB-5 trong Quy tắc cuối cùng bao gồm:

 • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu

Tính từ ngày quy tắc cuối cùng có hiệu lực 21/11/2019, mức đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn sẽ tăng từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD, mức tăng đầu tiên kể từ năm 1990, để tính đến lạm phát. Quy tắc này cũng giữ chênh lệch đầu tư tối thiểu 50% giữa TEA và non- TEA. Theo đó, số tiền đầu tư tối thiểu trong Vùng trọng điểm TEA từ 500.000 USDlên 900.000 USD. Quy tắc cuối cùng còn định rằng, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh theo lạm phát cứ sau mỗi 5 năm.

 • Cải cách chỉ định vùng TEA

Quy tắc cuối cùng vạch ra những thay đổi về việc phân định các vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. (Điều này có ý nghĩa trong việc phân chia, khoanh vùng các khu vực bầu cử một cách thận trọng). Sự phân vùng này được thực hiện dựa trên việc kết hợp một loạt cuộc điều tra các địa phương để liên kết một dự án có nguồn lực mạnh với một cộng đồng thực sự khó khăn với tiêu chí đánh giá về tỉ lệ thất nghiệp trung bình.

Kể từ ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng, DHS sẽ loại bỏ quyền của các tiểu bang trong việc chỉ định phân khu địa lý và chính trị nào là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Thay vào đó, DHS sẽ trực tiếp thực hiện chỉ định này dựa trên các yêu cầu sửa đổi về quy định giới hạn của vùng TEA qua những kết quả điều tra khu vực. Những sửa đổi này sẽ giúp đảm bảo việc chỉ định vùng TEA một cách công bằng và nhất quán, cũng như sẽ tuân thủ chặt chẽ hơn ý định của Quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất.

 • Xác định rõ các thủ tục USCIS về gỡ bỏ điều kiện thường trú

Việc sửa đổi quy định về gỡ bỏ điều kiện thường trú để xác định rõ rằng, các thành viên thuộc gia đình phái sinh (Derivative Family Members) đang là thường trú nhân hợp pháp phải nộp đơn độc lập để xoá điều kiện về thường trú.

Yêu cầu này không áp dụng cho những thành viên gia đình đã được đưa vào đơn kiến nghị của đương đơn chính để xoá bỏ điều kiện thường trú trước đó. Quy định mới còn cải tiến quy trình xử lý gỡ bỏ điều kiện thường trú bằng cách áp dụng linh hoạt các địa điểm phỏng vấn khác nhau và giữ lại quy trình cấp thẻ xanh hiện hành của USCIS.

 • Cho phép đương đơn EB-5 giữ ngày ưu tiên 

Bản “Quy tắc cuối cùng” cũng mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư đã được phê duyệt đơn yêu cầu nhập cư EB-5 trước đó. Khi họ cần nộp đơn yêu cầu EB-5 mới, nhà đầu tư có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn yêu cầu đã được phê duyệt trước đó, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định.

USCIS cong bo thay doi EB-5

Xem bài gốc trên website USCIS: New Rulemaking Brings Significant Changes to EB-5 Program

Một số nhận định về thay đổi về EB-5

 • Tăng mức đầu tư vùng TEA tối thiểu từ $ 500.000 USD lên $ 900.000 USD.
 • Tăng mức đầu tư không phải vùng TEA tối thiểu từ $ 1.000.000 USD lên $ 1.800.000 USD.
 • Vùng TEA sẽ được chỉ định tập trung bởi DHS (Bộ An Ninh Nội địa Mỹ). Vùng TEA sẽ chỉ có thể bao gồm các vùng dân số “liền kề trực tiếp” với vùng dân số của dự án.
 • Những thay đổi trong chỉ định vùng TEA có thể gây khó khăn cho hầu hết dự án ở các khu vực mong muốn để đủ điều kiện tham gia TEA.
 • Đơn I-526: Bất kỳ đơn I-526 nào được nộp trước ngày 21/11/2019 sẽ được áp dụng theo các quy tắc hiện hành và số tiền đầu tư $500.000 cho các dự án vùng TEA. Sau ngày này sẽ theo các quy định mới.
 • Ngày ưu tiên: Cho phép nhà đầu tư được giữ lại ngày ưu tiên của đơn I-526 đã được duyệt trước đó trong trường hợp cần nộp đơn mới. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong các trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư như: rủi ro trung tâm vùng chấm dứt hoạt động, thay đổi chiến lược đầu tư mà không bị mất ngày ưu tiên.
 • Đơn I-829: Thành viên gia đình phái sinh phải nộp đơn yêu cầu của riêng họ ở giai đoạn I-829 nếu không được đưa vào đơn yêu cầu I-829 của đương đơn chính.


Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN