Giỏ hàng

DOANH NHÂN 2021 LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH NÀO ĐỂ ĐỊNH CƯ CANADA

Giấy phép lao động là bước đầu tiên để các doanh nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Canada.

Canada đã thực hiện một số thay đổi chính sách ảnh hưởng đến con đường nhập cư cho các doanh nhân.

Trong những tuần gần đây, Canada đã thông báo rằng hạng mục Chủ sở hữu / Người điều hành trong Chương trình Người lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) sẽ bị loại bỏ vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Hạng mục này cho phép người nộp đơn xin giấy phép lao động mà không cần phải thực hiện các yêu cầu Đánh giá tác động thị trường (LMIA).

Ngoài ra còn có một số hướng dẫn mới ảnh hưởng đến các Nhà đầu tư của Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA). Kể từ ngày 1 tháng 1, Canada sẽ không xử lý các ứng viên Vương quốc Anh theo chương trình này. Thay vào đó, chúng sẽ được xử lý theo Thỏa thuận liên tục thương mại Canada-Anh sau khi nó được phê chuẩn, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm nay. Cho đến lúc đó, sẽ phải đi kèm với LMIA hoặc đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của loại giấy phép lao động được miễn LMIA.

Dưới đây là một số lựa chọn khác cho các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh tại Canada.

Chuyển giao nội bộ công ty (Intra-Company Transfer)

Giấy phép làm việc Chuyển giao Nội bộ dành cho các doanh nhân muốn mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngoài hiện có vào Canada. Chương trình này thường được các tập đoàn đa quốc gia sử dụng để di chuyển đội ngũ quản lý và nhân viên chủ chốt giữa các chi nhánh quốc tế, nhưng nó cũng có thể là một lựa chọn cho các doanh nhân muốn mở cửa hàng tại Canada.

Thông qua giấy phép lao động này, chủ doanh nghiệp có thể phân chia thời gian giữa việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện tại ở nước ngoài và mở chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh tại Canada của họ.

Một số tiêu chí cơ bản về tính đủ điều kiện như sau:

  • Doanh nghiệp mới của Canada phải vượt qua bài kiểm tra khả năng tồn tại, có thể đạt được bằng cách cung cấp thông tin tài chính, bằng chứng rằng cơ sở vật chất đã được bảo đảm và kế hoạch kinh doanh cho thuê ít nhất một người Canada trong năm đầu tiên hoạt động.
  • Công ty nước ngoài và các doanh nghiệp Canada phải có liên quan về cơ cấu sở hữu của họ, có nghĩa là họ phải có mối quan hệ mẹ-chi nhánh, công ty mẹ-con hoặc liên kết.
  • Người được chuyển giao để quản lý doanh nghiệp Canada mới phải được thuê bởi doanh nghiệp nước ngoài đang tìm cách chuyển giao họ trong ít nhất một năm ở vị trí quản lý hoặc điều hành cấp cao toàn thời gian tương tự.

Nhà đầu tư CUSMA (CUSMA Investor)

Công dân Hoa Kỳ hoặc Mexico đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Canada có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động theo chương trình Nhà đầu tư của Thỏa thuận Canada-Hoa Kỳ-Mexico (CUSMA). Các nhà đầu tư đủ điều kiện, cổ đông đa số hoặc chủ sở hữu duy nhất có thể sử dụng chương trình này để phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của họ từ bên trong Canada.

Để áp dụng, nhà đầu tư phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh với chi tiết về tổng số vốn cần thiết để thành lập hoặc mua doanh nghiệp. Họ cũng cần chứng minh rằng một phần đáng kể trong số vốn này đã được cam kết cho dự án. Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm hoặc các lợi ích khác cho nền kinh tế địa phương.

Nhà đầu tư CETA (CETA Investor)

Các nhà đầu tư châu Âu đủ điều kiện tham gia chương trình Nhà đầu tư CETA có thể ở lại Canada trong một năm mà không cần LMIA.

Các nhà đầu tư có thể đủ điều kiện nếu họ được tuyển dụng, ở vị trí giám sát hoặc điều hành, bởi một doanh nghiệp sẽ cam kết một lượng vốn đáng kể cho một doanh nghiệp Canada.

Các điều khoản tương tự như CUSMA. Các nhà đầu tư cần có một kế hoạch kinh doanh, các quỹ đáng kể đã được cam kết và việc kinh doanh phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada.

Doanh nhân/tự kinh doanh (Entrepreneurs/self-employed)

Giấy phép làm việc Doanh nhân / tư nhân dành cho các doanh nhân sở hữu ít nhất 50% doanh nghiệp theo mùa của Canada. Nó cũng có thể áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu của doanh nghiệp Canada dự định sống bên ngoài Canada. Trong những trường hợp như vậy, giấy phép lao động có thể được miễn trừ khi cần phải có LMIA.

Những cá nhân này có thể tìm kiếm nơi cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người nộp đơn phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của họ sẽ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội hoặc văn hóa đáng kể cho người Canada.

Nguồn: CICNews/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN