Giỏ hàng

CANADA HIỆN GỬI GIẤY PHÉP LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP QUA MAIL

Những người xin giấy phép du học và làm việc đã nhận được thư chấp thuận của họ không còn phải đến biên giới để kích hoạt giấy phép của họ. 

Công dân nước ngoài đang ở Canada và đã được chấp thuận để làm việc hoặc học tập giờ đây có thể nhận giấy phép gửi qua mail. 

Bộ Di trú, Tị nạn, và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện đang mở biểu mẫu web để nhận yêu cầu từ những người có Thư giới thiệu (LOI) nhưng không có cách nào đi đến cảng nhập cảnh để yêu cầu giấy phép của họ.

Biện pháp mới cũng mở rộng cho những người nhận được Thư giới thiệu của họ theo chương trình International Experience Canada.

Các hạn chế đi lại do Coronavirus đã khiến nhiều người trong số những người nắm giữ LOI rơi vào tình trạng lấp lửng. Mặc dù họ đã được chấp thuận để làm việc hoặc học tập, họ không thể nhận được giấy phép trừ khi họ đến một cảng nhập cảnh. Họ không thể đến một cảng nhập cảnh vì nó không được coi là cần thiết. Vì vậy, họ không thể nhận được giấy phép làm việc hoặc học tập, có nghĩa là họ không thể bắt đầu làm việc hoặc học tập một cách hợp pháp mặc dù đã được chấp thuận.

Quy trình mới sẽ cho phép những người này yêu cầu giấy phép học tập hoặc làm việc trực tuyến và gửi giấy tờ qua mail cho họ. IRCC cho biết tùy chọn này có sẵn cho đến ngày 31/3/2020.

Thủ tục mới để nhận được giấy phép làm việc hoặc học tập của bạn ở Canada

Người nắm giữ LOI sẽ có một quy trình hơi khác tùy thuộc vào việc họ đến làm việc hay học tập.

Khi điền vào biểu mẫu web IRCC, người nộp đơn xin giấy phép du học nên viết:

A11EXAM: I am requesting an examination and the issuance of my study permit from within Canada. My application number is [S#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE].

My correct contact information in Canada is:

Telephone:
Mailing Address:
Residential Address:

I continue to be accepted at [DLI Name] and will be/am registered in the [Name] Program.

(A11EXAM :  Tôi đang yêu cầu kiểm tra và cấp giấy phép du học của tôi từ bên trong Canada. Số đơn đăng ký của tôi là [ S #########]. Tôi đã nhận được thư giới thiệu của mình, có hiệu lực cho đến [ DATE ].

Thông tin liên hệ chính xác của tôi ở Canada là:

Điện thoại: 
Địa chỉ gửi thư : 

Địa chỉ cư trú:

Tôi tiếp tục được chấp nhận tại [Tên DLI] và sẽ được / đăng ký trong Chương trình [Tên]).

Sau đó, các quan chức sẽ xem xét đơn xin giấy phép du học để xác minh rằng tên của Cơ sở Học tập được chỉ định trong yêu cầu khớp với thư chấp nhận. Họ cũng sẽ kiểm tra xem trường của ứng viên có còn nhận sinh viên nước ngoài hay không và chương trình của họ có bị hủy bỏ hay không. Cuối cùng, họ sẽ phải hài lòng rằng vẫn còn tài trợ cho học phí, chi phí sinh hoạt và quyền về nhà của họ.


Người xin giấy phép lao động nên sử dụng thông báo sau:

A11EXAM: I am requesting an examination and the issuance of my work permit from within Canada. My application number is [W#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE].

My correct contact information in Canada is:

Telephone:
Mailing Address:
Residential Address:

(A11EXAM :  Tôi đang yêu cầu kiểm tra và cấp giấy phép lao động của tôi tại Canada. Số đơn đăng ký của tôi là [ W #########]. Tôi đã nhận được thư giới thiệu của mình, có hiệu lực cho đến [ DATE ].

Thông tin liên hệ chính xác của tôi ở Canada là:

Điện thoại: 
Địa chỉ gửi thư : 

Địa chỉ cư trú: )

Người nộp đơn cũng nên bao gồm một trong các đoạn sau, tùy thuộc vào việc họ đang nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động hay giấy phép lao động mở.


Giấy phép lao động dành riêng cho nhà tuyển dụng: My employer, [name], located at [address], may be contacted at [contact telephone or email] to confirm my continued employment offer. I intend to begin work for this employer as soon as my work permit is received.

(Nhà tuyển dụng của tôi, [tên], ở [địa chỉ], có thể được liên hệ theo [điện thoại hoặc email liên hệ] để xác nhận lời mời làm việc tiếp tục của tôi. Tôi dự định bắt đầu làm việc cho chủ lao động này ngay sau khi nhận được giấy phép lao động).


Giấy phép lao động mở:  I attest that my circumstances remain the same and I still meet the requirements of the open work permit program I was approved for.

(Tôi xác nhận rằng hoàn cảnh của tôi vẫn như vậy và tôi vẫn đáp ứng các yêu cầu của chương trình giấy phép lao động mở mà tôi đã được chấp thuận).

Bộ di trú sẽ kiểm tra xem tên của người sử dụng lao động trong Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) hoặc đề nghị miễn LMIA có khớp với những gì người nộp đơn cung cấp trong yêu cầu của họ hay không. Họ cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ mối quan tâm hoặc ghi chú trường hợp nào được nhập sau khi phê duyệt được ban hành.

Các viên chức có thể liên hệ với nhà tuyển dụng để xác nhận lời mời làm việc. Họ cũng có thể liên hệ với người nộp đơn để phỏng vấn nếu họ nghĩ rằng điều đó là cần thiết.

Mặc dù họ có thể kiểm tra thông tin nguồn mở để xác nhận nhà tuyển dụng, nhưng bất kỳ thông tin nào mà họ phát hiện ra có thể khiến họ từ chối giấy phép phải được theo dõi bởi quy trình công bằng về thủ tục.

Nếu giấy phép lao động hoặc học tập bị từ chối, viên chức phải thêm các ghi chú trường hợp cho biết lý do tại sao họ đưa ra quyết định tiêu cực dựa trên đơn xin. Họ cũng phải thông báo cho người nộp đơn rằng khi tình trạng của họ hết hạn, họ phải rời khỏi Canada, hoặc tư vấn cho họ về các bước tiếp theo nếu công dân nước ngoài hết tình trạng.

Những người nộp đơn được chấp thuận cho giấy phép của họ sẽ nhận được tài liệu của họ qua đường bưu điện, và cuối cùng có thể làm việc hoặc học tập tại Canada.


Nguồn: cicnews.com, ICA dịch.

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN