Giỏ hàng

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CANADA DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP / DOANH NHÂN NHẬP CƯ

Bước đầu tiên để thành lập doanh nghiệp mơ ước của bạn ở Canada là xin giấy phép lao động.

Giấy phép lao động cấp tốc cho các doanh nhân nhập cư không còn nữa, đây là một số lựa chọn khác.

Danh mục Chủ sở hữu/Nhà điều hành đã bị xóa khỏi Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP) kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Danh mục này cho phép người nộp đơn đăng ký giấy phép lao động mà không cần phải thực hiện các yêu cầu quảng cáo của Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) .

Đã có nhiều thay đổi hơn ảnh hưởng đến các doanh nhân nhập cư trong năm nay. Kể từ ngày 1 tháng 1, Canada sẽ không xử lý các đương đơn của Vương quốc Anh theo các Nhà đầu tư của Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA). Thay vào đó, chúng đang được xử lý theo Thỏa thuận liên tục thương mại giữa Canada và Vương quốc Anh.

Để bắt đầu kinh doanh tại Canada, công dân nước ngoài cần phải có giấy phép lao động. Giấy phép lao động phù hợp cho bạn có thể phụ thuộc vào nơi bạn đến, vai trò của bạn trong công ty hoặc loại tác động của doanh nghiệp bạn trên thị trường lao động Canada.

Chuyển giao nội bộ công ty

Giấy phép làm việc Chuyển giao Nội bộ dành cho các doanh nhân muốn mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngoài hiện có vào Canada. Chương trình này thường được sử dụng bởi các tập đoàn đa quốc gia để di chuyển quản lý và nhân viên chủ chốt giữa các chi nhánh quốc tế, nhưng nó cũng có thể là một lựa chọn cho các doanh nhân muốn chuyển đến Canada.

Thông qua giấy phép lao động này, chủ doanh nghiệp có thể phân chia thời gian giữa việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện tại ở nước ngoài và mở chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh tại Canada của họ.

Một số tiêu chí cơ bản về tính đủ điều kiện như sau:

  • Doanh nghiệp mới của Canada phải vượt qua bài kiểm tra khả năng tồn tại bằng cách cung cấp thông tin tài chính của họ, bằng chứng rằng cơ sở vật chất đã được bảo đảm và kế hoạch kinh doanh tạo ra ít nhất một cơ hội việc làm cho người Canada trong năm đầu tiên.
  • Công ty nước ngoài và các doanh nghiệp Canada phải có liên quan về cơ cấu sở hữu của họ, có nghĩa là họ phải có mối quan hệ mẹ-chi nhánh, công ty mẹ-con hoặc liên kết.
  • Người được chuyển giao để quản lý doanh nghiệp Canada mới phải được thuê bởi doanh nghiệp nước ngoài muốn chuyển giao họ trong ít nhất một năm ở vị trí cấp cao, quản lý hoặc điều hành toàn thời gian tương tự.

Nhà đầu tư CUSMA

Công dân Hoa Kỳ hoặc Mexico đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Canada có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động theo chương trình Nhà đầu tư của Thỏa thuận Canada-Hoa Kỳ-Mexico (CUSMA). Các nhà đầu tư đủ điều kiện, cổ đông đa số hoặc chủ sở hữu duy nhất có thể sử dụng chương trình này để phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của họ từ bên trong Canada.

Để áp dụng, nhà đầu tư phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh với chi tiết về tổng số vốn cần thiết để thành lập hoặc mua doanh nghiệp. Họ cũng cần chứng minh rằng một phần đáng kể trong số vốn này đã được cam kết cho dự án. Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm hoặc các lợi ích khác cho nền kinh tế địa phương.

Nhà đầu tư CETA

Các nhà đầu tư châu Âu đủ điều kiện tham gia chương trình Nhà đầu tư CETA có thể ở lại Canada trong một năm mà không cần LMIA.

Các nhà đầu tư có thể đủ điều kiện nếu họ được tuyển dụng, ở vị trí giám sát hoặc điều hành, bởi một doanh nghiệp sẽ cam kết một lượng vốn đáng kể cho một doanh nghiệp Canada.

Các nhà đầu tư cần có một kế hoạch kinh doanh cũng như các nguồn vốn đáng kể đã cam kết cho dự án.

Doanh nhân / tự kinh doanh

Giấy phép làm việc Doanh nhân / tư nhân dành cho các doanh nhân sở hữu ít nhất 50% doanh nghiệp theo mùa của Canada. Nó cũng có thể áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu của doanh nghiệp Canada dự định sống bên ngoài Canada. Trong những trường hợp như vậy, giấy phép lao động có thể được miễn trừ khi cần phải có LMIA.

Những cá nhân này có thể tìm kiếm nơi cư trú tạm thời hoặc nơi cư trú vĩnh viễn. Người nộp đơn phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của họ sẽ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội hoặc văn hóa đáng kể cho người Canada.

Nguồn: CICNews/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN