Giỏ hàng

SASKATCHEWAN MỜI 576 ỨNG VIÊN TRONG ĐỢT RÚT THĂM PNP MỚI

Các ứng viên nhập cư đã được mời nộp đơn cho các luồng Express Entry and Occupations In-Demand của Saskatchewan.

Saskatchewan đã tổ chức một buổi rút thăm mới vào ngày 17 tháng 12, mời các ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ danh mục the International Skilled Worker thông qua hai danh mục phụ: Express Entry và Occupations In-Demand. Họ đã gửi tổng cộng 576 lời mời đến các ứng viên nhập cư đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề được chọn. Tổng cộng 190 người đã được mời thông qua danh mục phụ Express Entry, và 386 lời mời thuộc về các ứng viên Occupations In-Demand.

Để được mời trong vòng rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai danh mục phụ cần phải gửi hồ sơ Expression of Interest (EOI) bày tỏ sự quan tâm với SINP. Bất kể hạng mục nào, các ứng viên được mời cần có điểm EOI ít nhất là 71 để được mời. Đây là yêu cầu của tỉnh bang, không phải là giới hạn của Comprehensive Ranking System (CRS)- Hệ thống xếp hạng toàn diện. Các ứng cử viên được mời đều đã có Đánh giá Thông tin Giáo dục (Educational Credential Assessments)

Saskatchewan mời các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở một trong 89 ngành nghề. Để xem những nghề nào đã được bao gồm, hãy truy cập trang web của chính phủ.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động khu vực. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ với tỉnh bang.

Saskatchewan cho các ứng viên điểm 100 theo Lưới đánh giá điểm của công nhân lành nghề quốc tế (The International Skilled Worker Points Assessment Grid). Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được nhận thư mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Gần đây, Saskatchewan bắt đầu trao nhiều điểm EOI hơn cho những người có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp.

Danh mục phụ Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 190 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker ProgramFederal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng điền vào EOI cho Saskatchewan và họ đạt 71 điểm trên SINP’s Points Assessment Grid, họ có thể đã được mời trong lần rút thăm mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) của họ. Giải thưởng này đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ được mời nộp đơn xin thường trú trong một đợt rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo, vì hầu hết các vòng mời đều mời các ứng viên có điểm trên 470.

Điều này cũng xảy ra tương tự đối với bất kỳ một trong các Chương trình Đề cử Tỉnh bang của Canada phù hợp với Express Entry.

Danh mục phụ Occupations In-Demand

Danh mục phụ Occupations In-Demand dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình này dành cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan.

Đã có 386 ứng viên Occupations In-Demand được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm cấp tỉnh là 71 để được chọn.

Nguồn: CICNew/ICA dịch

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN