Giỏ hàng

UPDATE CỦA TỈNH BANG ONTARIO VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

  1. Đối với các ứng viên đang nộp hồ sơ Đề cử tỉnh bang Ontario

OINP vẫn trả lời câu hỏi ứng viên, gửi Thư mời nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ bình thường

Ứng viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và không kịp nộp một số giấy tờ, thì vẫn được nộp hồ sơ bình thường, kèm theo một lá thư giải thích chi tiết lý do thoả đáng, thì officer vẫn sẽ chấp nhận và gia hạn thời gian thêm để ứng viên bổ sung hồ sơ bị thiếu đó.

Các ứng viên nộp hồ sơ dưới diện Job Offer có thể sẽ được Officer duyệt hồ sơ liên hệ để cập nhật thêm một số thông tin nếu tình hình kinh doanh của nhà tuyển dụng của họ có vấn đề phát sinh vì dịch bệnh.

  • Nếu Nhà tuyển dụng xác minh với OINP không có thay đổi nào trong Job Offer, hồ sơ của ứng viên sẽ được tiếp tục xử lý bình thường.
  • Nếu Nhà tuyển dụng xác nhận rằng Job Offer đã không còn hiệu lực, hồ sơ ứng viên sẽ được coi là không hoàn thành, chi phí xử lý hồ sơ sẽ được hoàn trả.
  • Nếu Nhà tuyển dụng xác nhận rằng Job Offer vẫn còn hiệu lực, chỉ bị trì hoãn vì lý do công ty tạm thời ngừng hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ Canada, OINP sẽ cho hồ sơ vào diện chờ xử lý trong tối đã 90 ngày.

Điều tương tự cũng được áp dụng với ứng viên đang có Thư đề cử của tỉnh bang Ontario: nếu điều kiện về Job Offer không còn được đáp ứng, OINP sẽ huỷ Thư đề cử và cho phép ứng viên 90 ngày tìm Job Offer mới; 2 trường hợp còn lại sẽ không có gì xảy ra và Thư đề cử vẫn có hiệu lực bình thường.

  1. Đối với nhà tuyển dụng:

Những nhà tuyển dụng có nhân viên đang được xử lý hồ sơ Đề cử tỉnh bang Ontario, nếu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải chấm dứt hợp đồng với nhân viên đó thì hồ sơ Đề cử tỉnh bang của nhân viên đó sẽ không được chấp thuận.

Trong thời điểm dịch này, OINP sẽ liên hệ trực tiếp với toàn bộ nhà tuyển dụng đã cấp Job Offer cho ứng viên trong stream Job Offer để kiểm tra tình hình hoạt động của họ, đảm bảo các điều kiện của Job Offer vẫn còn đúng theo hiệu lực và cam kết ban đầu khi nộp hồ sơ.

Sẽ không có bất cứ hồ sơ nào bị từ chối hoặc Thư đề cử nào bị huỷ một cách đột ngột vì Covid-19 mà OINP không kiểm tra và thông báo trước cho ứng viên và nhà tuyển dụng.

Xem thêm:

>>> Định cư Canada cho cả gia đình theo diện đề cử tỉnh bang

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN