Giỏ hàng

KẾT QUẢ NHẬP CƯ PNP CỦA CANADA TRONG THÁNG 11

Chương trình Đề cử Tỉnh bang hiện là chương trình lớn thứ hai của Canada về nhập cư kinh tế.

Tháng 11 này, các tỉnh của Canada tiếp tục mời gọi những người nhập cư có hy vọng đi vào vòng tiếp theo của quá trình nhập cư.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), bắt đầu một cách khiêm tốn vào năm 1998 với việc tiếp nhận khoảng 200 người đến Canada, bây giờ số lượng đã tăng lên đến hơn 80.000 cư dân thường trú mới mỗi năm. Ít nhất 3.744 ứng cử viên nhập cư đã nhận được lời mời thông qua một chương trình nhập cư của tỉnh trong tháng qua.

PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ Canada tham gia lựa chọn một số lượng người nhập cư kinh tế mỗi năm và đề cử họ thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Hiện có hơn 80 luồng PNP ở 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ, và mỗi luồng được thiết kế để nhắm mục tiêu đến những người nhập cư đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động cụ thể của các vùng đó.

Ở hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia, hiện có ít nhất một luồng PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các luồng PNP liên kết với Express Entry, còn được gọi là PNP 'Nâng cao', cho phép một tỉnhbang lựa chọn các ứng viên Express Entry và mời họ đăng ký đề cử cấp tỉnh. Các luồng này cho phép các tỉnh bang đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada — Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, và Canadian Experience Class.

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện của họ.

Các luồng PNP hoạt động bên ngoài Express Entry được gọi là PNP 'Cơ sở', cũng có thể đề cử các ứng viên, những người sau đó theo đuổi hộ khẩu thường trú bên ngoài hệ thống Express Entry.

Dưới đây là tổng quan về cập nhật chương trình các tỉnh và các vòng mời từ tháng 11:

British Columbia

 • Mời 360 ứng viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua năm luồng BC PNP vào ngày 24/11.
 • Mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 17 tháng 11. Đây là đợt rút thăm Chương trình Thí điểm Công nghệ.
 • Mời 358 ứng cử viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP vào ngày 10/11.
 • Mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua bốn luồng BC PNP vào ngày 3 tháng 11. Đây là đợt rút thăm Chương trình Thí điểm Công nghệ.

Manitoba

 • Mời 196 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào ngày 19 tháng 11.
 • Mời 205 ứng viên, trong đó có 7 ứng viên Express Entry, nộp đơn vào MPNP theo ba luồng MPNP vào ngày 5 tháng 11.

Newfoundland và Labrador

 • Chương trình NLPNP đang tạo ra một dòng PNP mới, Prioroty Skills của Newfoundland và Labrador, nhắm mục tiêu cá nhân có học vấn cao và lành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực theo yêu cầu của tỉnh bang.

Ontario

 • Mở luồng Employer Job Offer: Sinh viên quốc tế cho kỳ nhập học vào ngày 26 tháng 11 và đóng cửa kỳ nhập học do các lỗi kỹ thuật.
 • Đạt giới hạn đối với luồng Employer Job Offer: In-Demand Skills cho năm 2020 vào ngày 16 tháng 11. Sẽ không có đăng ký bổ sung nào được chấp nhận cho đến khi có thông báo mới.
 • Đã ban hành 443 thông báo quan tâm đến các ứng viên Express Entry thông qua luồng Human Capital Priorities vào ngày 12 tháng 11, trong đó có 9 ngành nghề đủ điều kiện.
 • Thông báo rằng Thí điểm Nhập cư Khu vực Ontario đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 vào ngày 5 tháng 11. Các đơn xin sẽ tiếp tục vào năm 2021.
 • Đưa ra 726 lời mời cho các ứng viên Express Entry hôm nay thông qua các luồng French-speaking Skilled Worker và luồng Skilled Trades của OINP vào ngày 4 tháng 11.

Đảo Hoàng tử Edward

 • Đã mời 221 ứng viên đăng ký thông qua các luồng Labour và Express Entry. Thêm 33 lời mời đã được cấp trong luồng Business Work Permit Entrepreneur. Cả hai đợt rút thăm được tổ chức vào ngày 19/11.

Saskatchewan

 • Giới thiệu 10 điểm mới có sẵn trong hệ thống xếp hạng SINP cho các ứng viên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh vào ngày 24 tháng 11. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các luồngExpress Entry và Occupations In-Demand của SINP.
 • Mời 551 ứng viên từ các luồng Express Entry và Occupations In-Demand cầu của SINP vào ngày 19 tháng 11. Chỉ một số nghề nhất định mới được xem xét.
 • Mời 532 ứng viên từ các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP. Chỉ một số nghề nhất định được xét vào ngày 3 tháng 11.

 

Nguồn: cicnews.com, ICA dịch.


XEM THÊM

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN