Giỏ hàng

SASKATCHEWAN PNP MỜI 564 ỨNG VIÊN TRONG ĐỢT RÚT THĂM MỚI

Các ứng viên nhập cư đã được mời nộp đơn cho các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của Saskatchewan trong đợt rút thăm mới nhất.

Đợt rút thăm gần nhất của Saskatchewan được tổ chức vào ngày 1/12.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng cử viên từ chương trình International Skilled Worker thông qua 2 luồng: Express Entry và Occupations In-Demand. Họ đã gửi tổng cộng 564 lời mời đến các ứng viên nhập cư đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề được chọn. Tổng cộng 138 người đã được mời thông qua luồng Express Entry, và 426 lời mời thuộc về các ứng viên Occupations In-Demand.

Để được mời trong vòng rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai luồng cần phải gửi hồ sơExpression of Interest (EOI) với SINP. Bất kể luồng nào, các ứng viên được mời cần có điểm EOI ít nhất là 74 để được mời. Đây là yêu cầu của tỉnh bang, không phải là giới  hạn của Hệ thống Xếp hạng Toàn diện. Các ứng viên được mời đã có Đánh giá Bằng cấp Giáo dục.

Các ứng viên được mời cũng cần có kinh nghiệm làm việc ở một trong 86 ngành nghề. Để xem những nghề nào đã được bao gồm, hãy truy cập trang web của chính phủ.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động khu vực. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và mối quan hệ với tỉnh bang.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá ứng viên và cho họ điểm theo thang điểm 100 trên Thang đánh giá điểm của International Skilled Worker. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Gần đây, Saskatchewan bắt đầu trao nhiều điểm EOI hơn cho những ứng viên có thể nói song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.


Luồng Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 138 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry liên bang quản lý pool hồ sơ của các ứng cử viên cho ba của chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng nộp EOI cho Saskatchewan và họ đạt 74 điểm trên Thang đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được mời trong lần rút thăm mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ. Điểm cộng này đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ được mời nộp đơn thường trú trong vòng rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo, vì hầu hết các vòng mời đều mời các ứng viên có điểm trên 470.

Điều này cũng xảy ra tương tự đối với bất kỳ Chương trình Đề cử Tỉnh bang nào của Canada phù hợp với Express Entry.


Luồng Occupations In-Demand

Luồng Occupations In-Demand dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình này dành cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan.

Đã có 426 ứng cử viên Occupations In-Demand được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh, và giống như luồng Express Entry, các ứng viên cần có số điểm cấp tỉnh là 74 để được chọn.


Nguồn: cicnews.com, ICA dịch.


XEM THÊM

Tin tức

Đăng Ký Tư Vấn

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, ICA-Global tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN